SẢN PHẨM MỚI

-39%
2,450,000 
-17%
2,900,000 
-19%
3,250,000 
-14%

Giường gội đầu

Giường gội đầu Barber BG823L

3,000,000 
-11%
3,100,000 
-6%
4,900,000 
-6%
4,700,000 

GHẾ CẮT TÓC NAM

-21%
4,750,000 
-27%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc nam Barber BX420

5,100,000 
-30%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc Barber BX-415

4,200,000 
-27%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc nam Barber BX421

5,100,000 
-30%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc nam Barber BX416

4,200,000 
-22%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc Barber BX-404

3,900,000 
-13%
8,700,000 
-24%
6,100,000 
-20%
5,600,000 
-39%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc nam Barber BX41

2,450,000 
-38%
1,800,000 
-36%

Ghế cắt tóc nam

Ghế cắt tóc Barber BX-2

2,250,000 
-22%
3,900,000 
-26%
4,450,000 
-15%
8,500,000 

GHẾ CẮT TÓC NỮ

-23%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY-99A

2,300,000 
-12%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY569C

2,300,000 
-13%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY-606

3,500,000 
-27%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY569B

2,200,000 
-13%
2,600,000 
-22%
2,350,000 
-8%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY573U

2,950,000 
-20%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY015

1,600,000 
-23%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY-99A

2,300,000 
-12%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY569C

2,300,000 
-13%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY-606

3,500,000 
-27%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY569B

2,200,000 
-13%
2,600,000 
-22%
2,350,000 
-8%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY573U

2,950,000 
-20%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY015

1,600,000 
-11%

Ghế cắt tóc nữ

Ghế cắt tóc nữ Koria BY569

1,950,000 
-20%
3,200,000 

GIƯỜNG GỘI ĐẦU

-39%
2,450,000 
-17%
2,900,000 
-19%
3,250,000 
-14%

Giường gội đầu

Giường gội đầu Barber BG823L

3,000,000 
-11%
3,100,000 
-6%
4,900,000 
-6%
4,700,000 
-4%
4,800,000 
-20%
4,000,000